VALUETECHS 10 PERSPEKTIV

När du tillsammans med ValueTech undersöker ert företags affärskultur så kommer resultatet visas huvudsakligen från nedan 10 perspektiv. Alla perspektiv har "värde till kund" som målbild och faktorer såsom extern och intern kommunikation spelar också en viktig roll i analysen

green papers
hand motions
doing work together
I möte
Lag möte
mogna affärs
Signatur
Affärsmöte
Informative Interview_edited.jpg
Working Coffee

©2019 by ValueTech