top of page

VALUETECHS 10 PERSPEKTIV

När du tillsammans med ValueTech undersöker ert företags affärskultur så kommer resultatet visas huvudsakligen från nedan 10 perspektiv. Alla perspektiv har "värde till kund" som målbild och faktorer såsom extern och intern kommunikation spelar också en viktig roll i analysen

bottom of page