top of page
doing work together

VÄRDERINGAR

Tänk vilken positiv effekt man uppnår i en grupp när alla känner starkt för gruppens uttalade grundvärderingar. Man får något mer gemensamt och arbetsuppgifterna får många gånger ett viktigare syfte. I många företag finns det dolda värden i arbetet runt värderingar. Ibland en total avsaknad dvs man har inte alls arbetat med värderingar. Det finns ofta en stor potential i att upptäcka dessa dolda tillgångar samt med projekt och initiativ skapa en tydlig gemenskap, värderingsstyrd och kunddriven affärskultur inom företaget.

Standing Meeting

KONTAKTA OSS SÅ TAR VI EN KAFFE OCH ETT SNACK OM ER AFFÄRSKULTUR

Dina uppgifter skickades!

bottom of page