top of page
green papers

KUNDLEVERANS OCH INNOVATION

Företag som skapar långsiktiga relationer med sina kunder och partners har ofta lyckats med sin affärskultur runt dessa två viktiga områden. Man bygger förtroende hos kunden i den operativa kundleveransen här och nu och på det sättet blir man en trusted advisor i framtidsfrågor och stärker då ytterligare sin relation till kunden. Nedsidan om man ej jobbar med dessa frågor blir många gånger förödande för företaget.

bottom of page