UPPTÄCK ERA DOLDA TILLGÅNGAR I AFFÄRSKULTUREN

FOKUSERA RÄTT I STÄNDIG FÖRÄNDRING 

eller 

"JAKTEN PÅ DEN SAKNADE PUSSELBITEN"

Oavsett bransch och verksamhet råder stenhård konkurrens om kunder och affärer. I ledningsgruppen och på försäljningschefens bord vilar ansvaret att ständigt leverera tillväxt och lönsamhet.

 

Att behålla och stärka konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och vägvalen är både många och komplexa. Förmågan till helhetsperspektiv och att göra rätt prioriteringar blir helt avgörande.

 

Men hur kartlägger och utvärderar man den helt avgörande affärskulturen i företaget? För visst spelar den en helt avgörande roll för att lyckas med de mål och strategier som beslutats?

VÄRDESKAPANDE PROCESS

För att uppnå ett planerat och önskat resultat följer vi en noga utprovad process tillsammans med våra uppdragsgivare. Att bestämma vilka dimensioner som ingår i undersökningen är en vital fråga och kommer ha en direkt påverkan. 

 

 

 

KREATIV WORKSHOP

En kreativ workshop med mål att beröra, skapa underlag för prioriteringar, samsyn runt affärsverksamhetens mål och utmaningar samt möjligheter skapar förutsättningar för att få hela företaget att sträva mot samma mål. 

FRÅN VAD

TILL HUR

Standing Meeting

KONTAKTA OSS SÅ TAR VI EN KAFFE OCH ETT SNACK OM ER AFFÄRSKULTUR

Vill du komma i kontakt med oss personligen vänligen maila på "förnamn"@valuetech.se

 

ValueTalk

Ett samtal eller en videostund med en eller flera personer som förstår och kan vägleda, provtänka tillsammans med eller helt enkelt få ett konkret råd. Coachande mentorskap med kundfokus eller "ValueTalk"

©2019 by ValueTech