top of page

Vad exakt är företagskultur?

Företagskultur har inte en exakt definition. Vi ser det som att begreppet företagskultur egentligen innefattar alla aspekter av ett företag eller en organisation. Det är exempelvis hur företagets grundare har skapat bolaget dvs med vilka värderingar och vision. Företagskulturen är också alla övertygelser som ger en kollektiva kraft för medarbetarna exempelvis interaktioner mellan ledning och personal och hur man interagerar och kommunicerar med kunder samt miljön i vilken alla arbetar.


Företagskulturen i en organisation kan beskrivas som ett ekosystem. Precis som ett ekosystem involverar företagskulturen ett komplext nätverk av levande organismer (människor) och icke-levande komponenter (teknik, system, lokaler, lokaler etc.). För att få ekosystemet att fungera optimalt så krävs det noggrann balansering, justering och lyhördhet löpande.


Vi på ValueTech tycker arbetet med kulturfrågor i ett företag är mycket viktiga men till skillnad från många andra så fokuserar vi på kunden och affären och kallar området affärskultur.


Vi är övertygade om att en dynamisk och utvecklad affärskultur är en förutsättning för att driva företaget med lönsamhet, utveckling och framåtsträvande och förmodligen kommer de företag som inte lägger fokus på ämnet få minskad konkurrenskraft och en svagare ställning på sin marknad.


En viktig lärdom vi också dragit är att modiga ledare som är duktiga på att skapa en bra affärskultur och som ser och förstår sina medarbetares "WHY" blir ännu bättre när man får chansen att ställa ledningens prioriteringar mot vad medarbetarna ser som det upplevda kundvärdet i sin vardag. När frågade du dina medarbetare om deras insikter och hur de ser på ert företags kundvärde senast?


Missa inte att anmäla dig till vårt webinar som går av stapeln under oktober.44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page