top of page

Skattkartan

Insikter kan ses som detaljerna i en kartbild.

Ju fler insikter, ju bättre underlag att hitta vägen till den åtråvärda skatten.

Hur hittar ert företag skatten (läs ökad lönsamhet, tillväxt, mer nöjda kunder etc)?

Har ni processer att hämta in de insikter om nuläget som behövs för att skapa en så riktig kartbild som möjligt?


VD:s insikter är bra och viktiga men räcker dessa insikter när man tar beslut för framtiden?

Nja, den gamla tidens VD skulle veta allt och vara experten, ge detaljerade order och sedan förvänta sig att medarbetarna exekuterar dessa order.

Då, på den gamla tiden kanske det oftast gick bra, vi levde på många sätt i en mindre komplex värld så det gamla ledarskapet funkade ofta då.


Vi har sedan en tid en annan världsordning och företagsklimat som kräver andra ledartyper, andra tillvägagångsätt att leda företag och mer kreativa och hållbara processer att leda förändring.

VD:ns roll är idag väldigt moderniserad och förändrad. VD och chefrollen är mer inriktad på att vara lagledare, koordinator, coach och den som samlar de bästa experterna runt om sig för att sedan tillsammans med gruppen ta de bästa besluten.


Lyckas VD så skapar denne ovan beskriven dynamiska ledninggrupp med insiktsfulla medlemmar från olika bakgrund och med skilda kompetenser som kompletterer varandra skapar en bättre grund för beslut att hitta skatten....


Nästa steg i det moderna företagets skattjakt är när VD och ledningsgruppen kontinuerligt involverar medarbetarna och tar in deras insikter för att utveckla och ta bra beslut.

Framgångsrika företag uppmuntrar medarbetarna att komma med insikter, att vara med i bolaget innovationsprocess. Medarbetarna vet hur det funkar på riktigt, de jobbar närmast kunden, närmast affären och mitt i processerna som ska skapa kundvärde.

Med dessa insikter börjar Skattkartan blir mer och mer tydlig och besluten kring vägen framåt blir mindre komplexa och troligtvis många gånger mer framgångsrika.


En bonuseffekt när man arbetar enligt ovan processer är att talanger attraheras av dessa typer av värderingsdrivna företag. Många vill arbeta på företag där individen får och förväntas vara med och tycka, tänka och bidraga till företags utveckling framåt genom ovan beskrivna transparenta processer.

Hur fungerar det på ert företag?

Drivs ert företags utveckling av insikter om nuläget?


Vi på ValueTech jobbar med ledarskap och hållbar förändring. Ett ledarskap som alltid grundar sig i ett insiktsfullt ledarskap med ett syfte - att skapa högre kundvärde och affärsnytta med grunden i medarbetarnas insikter.

Vi jobbar med en process som vi kallar ValueTech-modellen där vi alltid börjar vår förändringsresa med en affärskulturanalys där vi frågar medarbetarna om deras insikter om hur ert företag skapar kundvärde.

Vill du veta mer kontakta Erik på 0735-445 375 eller erik@valuetech.se
29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page