top of page

Ny som VD?

Flera gånger när jag har kommit in som ny VD, permanent eller som interim, så har processen ofta sett likvärdig ut under min första tid. Det är ofta en mycket intensiv, rolig och energirik tid men också en oerhört viktig period för att lyckas bra i uppdraget eller positionen.

Så här har det ofta sett ut

1) Jag välkomnas av en fullspäckad kalender med många bra möten med nya entusiastiska medarbetare. Möten där jag på kort tid skall få så mycket information som möjligt om bolaget och status på en mängd områden. Utifrån denna massiva information skall jag skapa mig en tydlig bild över det för mig nya landskapet att navigera i och det ska gärna gå blixtsnabbt och felbedömningar kan bli dyrköpta.

2) Det finns alltid många intressenter externt men framförallt internt som vill ha min tid och fokus. Många gånger (inte alltid) finns det en politisk agenda och vilja som färgar budskapet om hur jag som ny VD skall se och förstå externa och interna ämnen som presenteras i dessa första möten. Detta ställer krav på att jag som ny VD har en ständigt pågående analys och filtrering av information för att skapa mig en så rättvis bild av verksamheten som möjligt.

3) Det finns också, som sig bör, alltid en stor förväntan från styrelse och ägare att jag som den nye VD:n snabbt ska förstå verksamhetens alla aspekter. Man kanske har väntat på min ankomst under en lång tid och det finns en förväntan att jag som ny VD snabbt och metodiskt skall skapa en tydlig plan framåt där man också många gånger vill se relativt stora förbättringar av olika slag.


Du som varit ny på VD-positionen, känner du igen dig i ovan?

Att vara ledare i dagens affärsklimat med ständiga förändringar kräver mycket av ledaren själv och ökar kraven på att hitta/skapa nya analysmetoder och hur man bäst inhämtar information och kunskap från så många olika kanaler som möjligt.

Informationen/datan lägger man till redan tillgänglig kunskap för att kunna ta så bra affärsbeslut som möjligt utifrån nuläget. Titta till exempel på hur snabbt ökande makt som kunden, konsumenten och inte minst kandidaten fått under de senaste 5-10 åren när sociala medier och andra kommunikations-kanaler ökat så lavinartat. Detta är ju i högsta grad positivt men det ställer nya krav på ledarna att hela tiden ha ett öra mot marken och hämta in insikter och kunskap från fler håll än tidigare.

Det är bland annat med denna bakgrund och våra egna erfarenheter av hur den första tiden som VD kan se ut som vi har skapat ValueTech-modellen.

Kort beskrivet så går ValueTech-modellen till på följande sätt:

Steg 1: genom en datadriven undersökning inhämtar vi medarbetarnas insikter om hur affärkulturen och kundvärdet är på företaget. Vi ställer frågor utifrån 10 perspektiv där alla frågeställningar utgår från indirekta och direkta områden i företaget, alla viktiga för att bygga kundvärde på kort och lång sikt. Vi skapar mätbarhet runt affärskultur och kundvärde.

Steg 2: vi analyserar materialet och genomför en kortare workshop med ledningsgruppen. I workshopen når vi samsyn om vilka områden som är starka och vilka som är mer utvecklingsbara. Vi prioriterar de projekt och områden vi ska lägga fokus på framåt.

Steg 3: ValueTech hjälper sedan företaget att genomföra de förändringsprojekt som ger störst påverkan på kundvärde och lönsamhet

Är du ny som VD eller styrelseordförande för ett bolag eller bolagsgrupp. Fundera på om du inte ska ta hjälpa av ValueTech och genomföra ValueTech-modellen med oss. Att inkludera sina medarbetares värdefulla insikter i sitt förändringsarbete ger mycket goda effekter. Ditt ledarskap och dina beslut som VD kommer garanterat att få bättre genomslagskraft när du har involverat medarbetarnas syn och insikter i ditt beslutsunderlag och du skapar hållbara förändringar.

Kontakta oss på ValueTech så tar vi en dialog om hur vi kan förbättra ditt företags affärskultur, kundvärde och lönsamhet. Du kan också anmäla dig till vårt webinar som sker den 4/12 kl 9. Där kommer vi att utifrån ett av våra perspektiv diskutera kundvärde och affärskultur. Anmälan och mer information hittar du på www.valuetech.se

”ValueTech hjälper er upptäcka era dolda tillgångar i affärskulturen”126 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page