top of page

"Medarbetarens insikter är viktigare än chefens!"

Var på företaget finns den största insikten om vad som skapar kundvärde, på riktigt och i praktiken? Ja, vi på ValueTech är övertygade om att de största insikterna finns hos medarbetarna.

Medarbetarna jobbar närmast kunden, de pratar med kunden varje dag, de löser kundens problem med företagets produkter och tjänster och kanske till och med finns på kundens arbetsplats. Hur ofta frågar du som ledare/VD eller medlem i företagets ledningsgrupp dina medarbetare om deras insikter om hur ert företag arbetar inom de områden som påverkar kundvärdet mest? Utan att vara elaka så tror vi att det är alldeles för sällan.

Hur gör ni i ledningsgruppen när ni tar beslut? Tar ni kanske beslut på ren intuition eller kanske är beslutsgrunden ”hur det alltid har varit förut” och byggt på gammal kunskap?

Denna blogg handlar inte om ännu en medarbetarundersökning

Bloggen handlar om hur du och ditt företag kan optimera ert sätt att agera och ta beslut för att öka kundvärdet. Detta genom att fråga medarbetarna om deras insikter om hur ni jobbar med processer som direkt eller indirekt skapar kundvärde. Ganska banalt egentligen.

Det ska också sägas att vi absolut inte är emot den mer traditionella medarbetarundersökningen, Den uppfyller också viktiga behov men vi ser sällan kopplingen mellan den, dess resultat och den direkta påverkan på kundvärdet. Vi på ValueTech tror mycket på medarbetarnas kunskap och insikt om företagets starka och svaga sidor och hur dessa påverkar kundvärdet. Några exempel på områden där medarbetarna har mycket insikt som du i ledningen skulle ha nytta av att veta är följande tre områden. 1) Företagets mål och uppföljningsprocess: -har ni en vass och kundinriktad mål och uppföljningsprocess? Sätter ni relevanta mål på aktiviteter och beteenden som i slutänden gynnar affären och skapar kundvärde? Vår erfarenhet är att många organisationer tragglar vidare med samma processer som man alltid har gjort ur ett "inifrån och ut" -perspektiv? Har man ens en process runt mål och uppföljning, en dåligt genomtänkt eller till och med total avsaknad av process? Ingen av dessa scenarier bidrar till en positiv dynamisk affärskultur och ökat kundvärde.

2) Företagets vision och långsiktiga plan: -hur ser företagets vision ut? - är visionen framtagen med kundens behov i centrum eller är den mer en bild av vad företaget vill vara (med interna ögon) och byggd utifrån historiken i företaget, inifrån och ut? Visst, det är bra att lära sig av dåtiden men 2019 och framåt kommer man inte långt med endast blicken i backspegeln.

-tänk vilken effekt företaget skulle få om de hade en modern och genomarbetad vision där kunden och affären är i centrum och där medarbetarna starkt har bidragit med tankar, insikt och kunskap.

3) Mångfald och hållbarhet:

-dessa modeord är rätt uttjatade vid det här laget men inte mindre viktiga för det. Vad säger dina medarbetare om hur NI som företag jobbar med frågorna runt mångfald? Har ni en policy runt mångfaldsfrågor och jobbar med dessa frågor på riktigt och som också speglar kraven från omvärlden och era kunder? Trenden är att många köpande företag blir mer och mer granskande när man väljer leverantör och partners kopplat till mångfald och hållbarhet. För att inte tala hur en kandidat som söker till ert företag synar er i sömmarna i rekryteringsprocessen och förmodligen väljer bort er som arbetsgivare om ni inte har en tydlig strategi och praktisk handling runt frågorna - samt kommunicerar detta väl i er employer value proposition.

Fråga dina medarbetare som jobbar närmast kunden om hur de ser på ert arbete inom dessa ämnen - svaren ger er i ledningen mycket värdefulla insikter gällande hur ni ligger till i er utveckling för att fortsätta vara eller att utvecklas till ett modernt och framåtlutat företag. Ett företag som platsar i kundens mer och mer trånga men attraktiva lista av leverantörer.

Lycka till med ert arbete för att skapa en dynamisk och modern affärskultur som skapar kundvärde, tillväxt och lönsamhet.

Intresserad av att veta mer om ovan perspektiv eller de övriga 7 - gå in på ValueTech.se eller maila till info@valuetech.se

ValueTech - vi hjälper ert företag hitta de dolda tillgångarna i affärskulturen

ValueTechs heatmap som visar medarbetarnas insikter från 10 perspektiv

32 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page