top of page

Insikters värde i en tid av förändring

Idag på morgonen gjorde jag en demo som presenterade ValueTech-modellens 3 steg för en VD på en potentiellt kundföretag.

Hen frågade mig -

-"tala om för mig exakt varför vi på vårt företag ska lägga tid och fokus på att göra en affärskulturanalys med hjälp av ValueTech-modellen?"

1) Mitt företag har ju redan strategin för hösten klar

2) Aktivitetslistan över vad vi ska fokusera på är lång och sedan länge bestämd

3) Vi tycker vi har koll på processerna riktade mot kund

4) Vi tycker att vi är rätt bra på att involvera medarbetarna i vårt utvecklingsarbete

Ja, sa jag, jag ska förklara hur vi på ValueTech tänker...


För det första, vi lever i väldigt osäkra och i tider av ständiga förändringar.

För det andra, det kan (ödmjukt) vara så att den strategi ni la för företaget inför detta nådens år 2020 inte riktigt är relevant längre. Kan det stämma?

För det tredje, det kan vara så (ödmjuk igen) att något har förändrats den senaste 6 månaders-perioden, hos er som företag men än viktigare, i er marknad och hos kunden.

Sist men inte minst, det är mycket bra att er känsla att ni involverar medarbetarna är god. Skulle det dock inte vara skönt att säkerställa att er viktigaste resurs på ett systematiskt och mätbart sätt involveras i dialogen när ni skapar högre kundvärde?

Jaha, det låter ju sunt sa VD:n, funderade ett slag och bad om en detaljerad offert och projektupplägg gällande en affärskulturanalys från ValueTech.

Hen förstod vikten av att skaffa sig nya insikter i det komplexa landskap vi lever i.

Insikter som kommer från företagets viktigaste resurs - medarbetarna.


Bestämmer sig företaget för att samarbeta med ValueTech så kan de inom 28 dagar prioritera nya projekt som bygger kundvärde och lönsamhet eftersom man har skaffat sig en mer heltäckande kartbild som kräver omprioriteringar av strategin.

Vill du också veta mer om hur ValueTech-modellen kan hjälpa er skapa högre kundvärde och hållbar tillväxt och lönsamhet på ert företag – gå in här

Se också vår kampanj där du just nu kan beställa en kombination av en affärskulturanalys och en kundundersökning för ett oslagbart pris.28 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page