top of page

Good to great!

Vi är i slutet av 2020, höstmörkret är kompakt och vi är dessutom mitt i en pandemi som aldrig verkar ta slut.

För många företag är det tufft och konkurrensen är knivskarp på i stort sätt alla marknader.

Trots det tuffa läget så är det nu ett perfekt tillfälle att se över sitt företags processer och rutiner.

Vad kan man finjustera för att gå från "Good to Great" som den klassiska mgmt boken heter?

De förändringar som man mäktar med att göra nu under extremt tuffa tider kommer garanterat ge en stor effekt när marknaden går tillbaka till det mer normala.


Andy Grove, tidigare VD på Intel, sa en gång:

“Bad companies are destroyed by crisis, good companies survive them, great companies are improved by them.”


Företagsledningar som vill driva innovativt förbättringsarbete i jakten på det optimala kundvärdet anlitar oss på ValueTech.

Med hjälp av ValueTechs analysmodell hittar vi tillsammans förbättringspotential som realiseras i praktiken med direkteffekt på företagets omsättning och lönsamhet.

Det fina i modellen är också att förändringarna är hållbara då medarbetarna är högst delaktiga i processen.


Så här svarade en VD på frågan varför han hade anlitat oss på ValueTech:


"Initiativet var mitt då jag som VD ville genomlysa mitt bolags processer och på vilken kvalitetsnivå vi agerade och tänkte när det kom till kund- och affärsfokus. Jag anlitade teamet på ValueTech då modellen som bolaget har skapat kombinerar en rad olika områden där vårt bolag kunde hitta förbättringsområden".


"Dessa var några av målen samma VD såg att de kunde uppnå vid genomförande av modellen:

▪ Att lyfta medarbetarna och involvera deras tankar i utvecklingsarbetet

▪ Att sätta kunden i rummet dvs kunden bör ”närvara” i alla processer och allt vad vi gör på företaget skall förr eller senare, direkt eller indirekt gynna det kundvärde vi skapar

▪ Att genom att fokusera på kund och värdeskapande aktiviteter lättare kunna ”välja bort” processer och projekt som inte levererade något typ av värde"


Just att våga välja bort aktiviteter ges utrymme i boken "Good to Great".

"Stop-doing lists are as important as to-do lists..."


Vill du ta ditt företag från "Good to Great" och stärka er konkurrenskraft och kundvärde?

Tveka inte att kontakta oss på ValueTech på info@valuetech.se så börjar vi er resa.15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page