top of page

En ledningsgrupp som har samsyn om nuläget skapar hållbara förändringar

Ofta underskattar man betydelsen av den agenda och affärskultur som ledningsgruppen sätter för verksamheten när man vill åstadkomma förändringar.


Vi på ValueTech tror att väldigt få företag fungerar bättre än sin ledningsgrupp. Ska en verksamhet lyckas med sina förändringar bör det finnas en samsyn i ledningsgruppen. Samsyn skapas genom att man har något att samlas kring från vilket man gemensamt bestämmer prioriteringar och vägen framåt. Ledningsgruppen kan på detta sätt enklare agera som ett enhetligt team vilket skickar starka signaler utåt i organisationen och man når hållbara förändringar.


Vad ska man skapa samsyn kring? Vi på ValueTech är övertygade om att det börjar med nuläget. Är man överens i ledningsgruppen om vad som är företagets nuläge när det gäller starka sidor respektive områden att utveckla så har man kommit långt. Då har deltagarna i ledningsgruppen tagit av sig "enhetshatten" där man ansvarar för en avdelning och tagit på sig "helhetshatten" och på så sätt lyfter ledningsgruppen blicken och kan göra rätt prioriteringar av resurserna i företaget.


Hur uppnår man då denna åtråvärda position av samsyn?

Ja, enligt ValueTech's metod som bygger på mer än 50 års ledarerfarenhet från en rad olika branscher så går vi helt enkelt ut och frågar alla i företaget.


Vi gör en "utifrån och in" analys där vi tar tempen på affärskulturen från 10 olika perspektiv. Perspektiven är utvalda med omsorg som de viktigaste för att öka kundvärdet vilket vi ser som det centrala i att driva företag. Resultatet analyseras och i en kort och effektiv workshop går vi igenom resultatet med ledningsgruppen med målet att nå samsyn om nuläget vilket sedan ligger som grund vilka projekt som skall prioriteras.

Smidigt tycker vi och många av våra kunder.


Besök vår hemsida på ValueTech.se eller maila oss på info@valuetech.se så tar vi ett snack hur vi ska nå samsyn i din ledningsgrupp.
Samsyn i ledningsgruppen

25 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page