top of page

ValueTalk

Efter dialog med hundratals företag vet vi att man under perioder inte är mottaglig för stora utmaningar.

 

Ibland är man helt enkelt inte rustad för att ta tag i hela kakan. Men man vill gärna ha en bit.

 

Ett samtal eller en videostund med en eller flera personer som förstår och kan vägleda, provtänka tillsammans med eller helt enkelt få ett konkret råd. Coachande mentorskap med kundfokus eller "ValueTalk"

Professionella samtal när gamla strategier inte längre fungerar 

I ValuteTechs affärskonsulter har du ett bollplank och strategiska rådgivare i affärsmässiga och organisatoriska beslut. Professionella samtal när gamla strategier inte längre fungerar utan nya måste till och där stress eller andra utmaningar behöver hanteras längs vägen.

Beroende på ditt behov får du tillgång till en eller flera affärskonsulter från vårt nätverk som består av professionella coacher, erfarna ledarskapskonsulter med bakgrund från bl.a affärsutveckling och förändringsledning i både tillväxtbolag och stora koncerner. Vi utmanar dina tankar och antaganden, erbjuder olika perspektiv och lockar dig att gå utanför din bekvämlighetszon.

 

En affärscoach kan hjälpa dig att bättre förstå dina egna styrkor och svagheter, väga för och nackdelar och hjälpa dig att göra din plan tydlig för att du ska nå dina mål.

Vi arbetar med enskilda samtal eller gruppsamtal beroende på vilka utmaningar som behöver adresseras. Och en av de mer spännande formerna är när vi arbetar med öppna ValueTalks då vi i förhand inte vet vilka frågeställningar som kommer dyka upp. 

bottom of page