top of page

Vem är du, en intuitiv eller faktabaserad ledare?

Vilken av ovan ledarskapsmodeller ligger dig varmast om hjärtat?


Vi på ValueTech tror att en kombination av båda modellerna skapar störst möjlighet för hållbar framgång och utveckling för ert företag.


Vi tror tyvärr att alltför många företag och ledare för mycket lutar sig mot det intuitiva ledarskapet och beslutsmodellen genom att i hög grad använda sin erfarenhet och ta beslut ur devisen "så här har vi alltid gjort". I en del av dessa företag blir det också en typ av kultur där beslut tas i slutna grupper som blir forum för likasinnade, vissa skulle kanske kalla dem ja-sägare, där innovation och kundens behov (av nytänkande) inte får tillräckligt spelrum. Att driva företag på detta sätt bygger inte hållbara verksamheter med fokus på högre kundvärde....


Med ValueTechs affärskulturanalys så skapar du och ditt företags ledningsgrupp en tydligare insikt om hur det verkligen står till med saker och ting i ditt företag och i processer mot dina kunder. Du får reda på hur medarbetarna anser att företaget arbetar med viktiga processer mot kunden och omvärlden och hur ni som företag bygger (eller misslyckas bygga) kundvärde utifrån 10 perspektiv.


Till dessa fakta och insikter - lägger du till den fantastiska erfarenhet du har som ledare. Resultatet blir att ert företag anammar en ny typ av beslutsprocess som både tar hänsyn till hur det var (viktiga erfarenheter, kompetens, historik) men framförallt hur det är och vad som är viktigt framåt (för kunden).

En oslagbar kombination av intuitiva och faktabaserade beslut som kommer ta ert företag till nästa nivå genom att du skapat en affärskultur i världsklass som varje dag utvecklar ert företags kundvärde och affärsnytta.

Lycka till med utvecklingen av ert företag hälsar teamat på ValueTech!

Vill du veta mer - tveka inte att kontakt oss på ValueTech på info@valuetech.se


Intresserad av att läsa mer om ämnet - läs artikel här33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page