top of page

Varför tappar vi kunder på vårt företag?

Uppdaterat: 12 juni 2019


Vår erfarenhet är att gott ledarskap bygger framgångsrika företag med stark affärskultur som i sin tur kontinuerligt bygger ökat kundvärde. Ett gott ledarskap attraherar och behåller talanger vilka i sin tur stärker företagets utveckling och ökar kundvärdet på kort och lång sikt.


Visst, på en konkurrensutsatt marknad så tappar ett företag alltid ett visst antal kunder över tid men vi på ValueTech tror på den tydliga kopplingen mellan ett gott ledarskap och nöjda kunder. Kunder som man lyssnar på och som får sina behov tillgodosedda i form av leverans av produkter, tjänster med en hög servicegrad före och efter köp.


Hur ser ledarskapet ut på ert företag? Bygger ni långsiktiga relationer?


Gör vår miniundersökning med frågor runt ledarskapet kopplat till kundvärde. Undersökningen tar bara 5 minuter och är helt kostnadsfri.



Upptäck era dolda tillgångar i affärskulturen med ValueTech



62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page