top of page

Tänk externt när ni jobbar internt!

Många, eller egentligen alla företag och organisationer lever just nu med ständiga förändringar. Förändring av processer, digitaliseringsprojekt och andra typer av projekt som är initierade av någon internt, kanske ett huvudkontor någonstans i världen, en ägare eller annan intressent.


Men hur går det egentligen till när ert företag prioriterar VAD som skull göras HUR och framförallt VILKA MÅL SOM SKALL NÅS? Vår erfarenhet som vi fått i dialog med många företag visar att prioritering ofta sker på fel grunder. Några "anti-skolboks-exempel" som tyvärr är rätt vanliga...

Kanske får den medlem i ledningsgruppen som talar mest och högst den största budgeten för projekt? Nån som känner igen sig ifrån den ledningsgrupp där man själv är medlem? Räck upp en hand (eller kommentera....).

Kanske sätter man igång de projekt som har interna påtryckningar och olika politiska motiv? Va, förekommer det politik på mitt företag - ja, när du säger det så....

Kanske startar man igång projekt för att visa sig handlingskraftig men utan att ha egentlig mål och mening? Låter ju helt galet men det kan nog hända även den bäste som känner sig tvingad att visa att det minsann händer saker på vårt företag....

Hur ofta utgår man från frågan "hur bygger vi ökat kundvärde i vårt företag" när man initierar och startar projekt?


Vi på ValueTech tror på kraften i att...

1) Involera medarbetarna och fråga om insikter i hur företaget jobbar med att öka kundvärdet utifrån 10 perspektiv - perspektiv som både direkt och indirekt påverkar kundvärdet

2) Utifrån den nya kartbilden som medarbetarnas insikter givit uppnår man samsyn om nuläget dvs vetskap om företagets starka och svaga sidor.

3) I företagets nya läge dvs samsyn om nuläget prioriterar men de projekt som ger störst effekt på kundvärdet och tar företaget framåt


Många gånger får man om- eller nedprioritera redan startade projekt då man ju inte kan jobba mer i tid och då man vill hitta och prioritera de projekt som ger bäst effekt på kundvärdet.

Ingen politik, inga interna agendor bara rent krasst sunt förnuft = kunden i centrum och allt företaget gör i alla indirekta och direkta processer och projekt skall syfta till en bättre leverans och värde där vi löser kundens behov.

Hur prioriterar ni projekten på ert företag?

Besök oss gärna på ValueTech.se och läs våra många bloggar om hur vi ser på hur man bygger ökat kundvärde i företag utifrån 10 perspektiv.
15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page