top of page

Mångfald - vad betyder det för dig

För oss på ValueTech så betyder mångfald många saker.

Exempelvis så kan mångfald beskrivas med nedan fyra "sanningar".

Just dessa fyra beskrivningar av mångfald kommer fram ofta i de många dialoger vi har med företag som vi hjälper att bygga kundvärde.


Fyra sanningar om mångfald

1. Ledningsgruppens förmåga höjs markant med medlemmar som rekryterats ur ett mångfaldssperspektiv

2. Innovation och förmågan att generera NYA idéer och synsätt triggas av medarbetare från olika bakgrund och detta stärker företagets konkurrenskraft

3. Det finns en tydlig positiv effekt på hur man samarbetar, kommunicerar och förstår kunderna om ert företags medarbetare och organisation speglar era kunders organisation

4. Om ert företag har en tydlig strategi och även jobbar med mångfaldsfrågor i vardagen kommer ni att ha lättare att attrahera och behålla framtidens talanger


Men vad har egentligen mångfaldsfrågan att göra med att bygga kundvärde?


När ValueTech gör en affärskulturanalys på ett företag så undersöker vi hur saker och ting fungerar utifrån 10 perspektiv.

Alla perspektiven bygger kundvärde - direkt eller indirekt, med hårda eller mjuka värden.


Mångfald är ett sådant perspektiv som bygger kundvärde över tid och har ett företag inte en tydlig strategi när det gäller mångfald och förstår vikten av att jobba med dessa frågor så kommer det upplevda kundvärdet att markant minska. Det är vi säkra på!


Vi på ValueTech är övertygade att en mix av människor från olika bakgrund bidrar till en mer kundinriktad affärskultur som i sin tur skapar ett mer genuint och hållbart företag och att detta på kort och lång sikt bygger ett högre värde till kund.

Mångfald på ett företag skapar innovation och att man tänker nytt. Detta i sin tur leder till att man är öppen för att lyssna på kunden och att man driver förbättringar.


"Att ha koll och en genomarbetad strategi runt dessa områden är oerhört viktiga hörnstenar när man bygger en stark kunddriven, modern affärskultur" --VD för teknikföretag--


Hur ser det ut på ert företag?

Har ni insikter om hur ert mångfaldsarbete kopplat till kundvärde uppfattas internt?

Kontakta oss på ValueTech så startar vi en dialog med målet att hitta de viktiga insikterna om mångfald på just ert företag. Du når oss på info@valuetech.se46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page