top of page

MÅL & UPPFÖLJNING

Ett av de viktigaste fundamenten för att skapa en tydlig, fokuserad och kunddriven affärskultur är mål och uppföljning. Är företaget strukturerat och har tydliga processer så möjliggör man också framgång på en rad områden.


Det finns spaltkilometer att läsa om hur man skall sätta mål och hur dessa bör följas upp och erfarenhetsmässigt så kan man dela in målen i två stora grupper.


Beteendemål beskriver konkret vad var och en behöver göra för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. Relevanta beteendemål kan utgå från verksamhetens värderingar och kan vara en del av lönekriterierna. De beteenden som följs upp behöver vara tydligt preciserade för att de skall gå att mäta.


Systemmål kan handla om omsättning, antal kundbesök eller produktionsmål. Målet är enkelt att definiera, mäta och tidsbestämma dock är det inte lika enkelt som ett beteendemål att koppla för den enskilda personen till sin roll.


När man sätter dessa mål är det lätt att man kopplar dessa mot de övergripande beslut som just nu står i fokus för ledningsgrupper och ledning. Det som kan hända är att man helt förlorar den drivkraft som ett affärsdrivet mål kan bidra med.


Vad är det för mätpunkter som faktiskt är affärsdrivande?


Företag och organisationer som hittar sina affärsdrivande KPI:er har en betydande fördel på sin marknad och får en mer engagerad personal och en nöjdare kundbas att arbeta med gentemot sina kollegor i branschen.


När man hittat sina affärsdrivande KPI:er är vår erfarenhet att man bör använda sig av den välkända OKR-metoden för att bryta ner målen i ätbara munsbitar och följa upp med korta intervaller för att uppnå resultat. Vill du läsa (eller lyssna) på en intressant bok kan vi tipsa om "Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth"

av John Doerr som finns både som bok och ljudbok.


Se även vårt tidigare blogginlägg om "Mål är som dunderhonung"17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page