top of page

Kunden i rummet = affärskultur

Många företag eftersträvar att vara innovativa. Vissa löser det genom att satsa stort på utvecklingsbudgetar eller att skapa avdelningar av kreativa medarbetare för att öka företagets kreativa förmåga.

Vi på ValueTech anser att man ska ta ett helhetsgrepp gällande innovation och det är att arbeta med kulturen på bolaget. Målet är ju att företaget arbetar kunddrivet, behovsdrivet och lösningsorienterat i alla delar av bolaget och i alla processer. Detta gör man med målet att skapa mer innovativa och träffsäkra produkter och tjänster, som är innovativa och skapar kundvärde - på riktigt!


Att jobba kunddrivet för att skapa ökat kundvärde innebär att alltid sätta kunden eller användaren i fokus och utgå ifrån dennes perspektiv. Genom nyfikenhet på kundernas beteenden och behov kan vi säkrare leverera faktiskt kundvärde. Det finns alltid nya saker att lära sig om sina kunder och det är kunderna som i slutändan avgör om våra produkter och tjänster faktiskt skapar värde.


Vår medarbetare som arbetar närmast kunden är nyckeln till framgång. Medarbetarna arbetar med kunden, de känner kundens behov idag och troligtvis vad behovet kommer vara också imorgon.


ValueTechmodellen är ett strukturerat sätt att inhämta medarbetarnas insikter om kundvärdesskapande processer så företaget kan kommunicera dessa insikter internt i företaget för att ändra fokus där man gör fel saker. Helt enkelt kunddriven innovation!

När man jobbar med kulturen i företaget utifrån affären och kundvärdet så kallar vi på ValueTech det affärskultur. Jobbar men hela tiden med "kunden i rummet" i alla processer och utvecklar sin affärkultur så upplever vi att man blir en innovativ partner till sina kunder och det kommer ge god avkastning på affärsrelationen.

Läs gärna mer på valuetech.se och kontakta oss för en dialog om er affärskultur.26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page