top of page

Kan man instifta ett kulturråd på ditt företag

Uppdaterat: 23 maj 2019

Ansvaret för affärskulturen är inte helt enkel att fördela på enskilda individer eller positioner då all form av företagskultur bygger på samtliga medarbetares sätt att vara, agera och kommunicera på företaget. Men om man vill ha en drivande kraft bakom affärskulturen och dessutom koppla denna till företaget eller organisationens övergripande mål hur skall man bäst göra detta?


En idé som ofta dyker upp i dessa diskussioner är om man kan skapa ett ”kulturråd” på företaget för att alla delar av företaget eller organisationen skall få en chans att påverka.


Självklart skulle en implementation gå enklare om representanter från samtliga delar av organisationen som får agera kulturbärare ingår i en gemensam grupp där man aktivt beslutar om hur kulturen skall se ut. Men är man från ledningens sida redo att skapa ett ”kulturråd” för en så viktigt ändamål som att jobba med sin affärskultur eller skall frågan fortsatt ligga flytande alternativt på exempelvis VD eller HR-avdelningens bord?

Vi på ValueTech tror att man når bäst resultat om man fokuserar på arbetet med affärskultur precis som man gör med alla andra viktiga processer och uppgifter i ett företag.24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page