top of page

Hur ska vi hantera det nya normala?

En vanlig dag i tider av Covid-19 pandemi, är detta det nya normala?

-en stor del av alla medarbetare arbetar hemifrån

-många kanske är korttidspermitterade, vissa ända ner till 40% av normal arbetstid

-man ses endast på Teams, en del kanske inte ses eller hörs alls

-kanske har ledningen och chefer med personalansvar svårt att nå och föra dialog med alla /många /en del medarbetare

-många medarbetare är oroliga för framtiden då rubrikerna runt om oss är mestadels svarta

-kundprojekt som man hade igång redan innan krisen har rullat på

-få eller inga nya projekt eller affärer är vunna i krisens spår

Bilden är dyster men det är så här det ser ut för många företag sedan 5-7 veckor.


Hur kan man då hantera denna situation - vad är extra viktigt i dessa utmanande tider?

Det viktigaste av allt är kommunikation. En strid ström av information och kommunikation till medarbetarna, om stort och smått, ingjuta hopp, starta dialoger om nya saker, hålla igång kreativiteten och kontakten, prata om framtiden, vad händer efter krisen, kommunicera med kunderna, inventera kompetens och bygga ny kompetens, hålla dialogen igång på så många sätt som möjligt…


Använd ValueTechs affärskulturanalys som ett nytt sätt att kommunicera kring - med fokus på kundvärde och framtiden - bygg framtidstro genom att ändra perspektiv i samtalet


Kort beskrivet kan en process se ut så här i Covid-19 krisens Sverige:

1) Bjud in alla medarbetare till ett Teams-möte – förklara bakgrund till affärskulturanalysen och att det är viktigt att hålla kundfokus genom krisen. Analysen och efterföljande projekt, allt syftar till att höja kundvärdet med hjälp av era medarbetarnas insikter.

2) Skicka ut undersökningen digitalt till medarbetarna

3) Resultatet samlas in och analys sker tillsammans med ValueTech

4) Ledningsgruppen genomför en workshop med ValueTech där vi når samsyn om nuläget och hittar de projekt företaget ska prioritera

5) Bjud återigen in alla medarbetare till ett Teams-möte för att gå igenom resultatet av deras insikter – involvera medarbetarna i dialogen och i prioriteringen av projekt framåt

6) Starta förändringsprojekt som engagerar medarbetarna och höjer kundvärde

7) Följ upp veckovis hur arbete och projekt fortskrider


Vad vinner du på att göra detta nu i Covid-19-krisen?

· Du skapar en ny agenda tillsammans för hela företaget där fokus är framåt, positivt och engagerar alla i arbetet mot ökat kundvärde.

· Trots att de flesta jobbar hemma och kanske till viss del är permitterade så kommer du se engagemang och involvering då alla egentligen vill tänka framåt och positivt. Detta är ovärderligt när ni ska fortsätta ”övervintra” denna kris som säkert varar ett stort antal veckor till.

· Ni som företag kommer få in många nya och viktiga insikter. Insikter som ledningsgruppen kan inkludera i ert övriga strategiarbete och där medarbetarna kan spela en stor roll i genomförande.

En affärskulturanalys skyndar på så sätt på företagets väg ut ur krisen. En trippelwin för tre-enigheten FÖRETAGET- MEDARBETARNA och KUNDEN


Kontakta oss på ValueTech så hjälper vi dig skapa den process som passar just ert behov, ert företag och vad ni vill åstadkomma.

www.valuetech.se, info@valuetech.se eller Eriks mobil 0735-445 375

”ValueTech hjälper företag upptäcka sina dolda tillgångar i affärskulturen. Detta gör vi genom att fråga medarbetarna om deras insikter utifrån 10 perspektiv. Alla perspektiven syftar till att öka kundvärdet”.


46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page