top of page

Hållbarhet - en dealbreaker för de yngre generationerna

Ni förstår av titeln vad denna blogg kommer handla om.

Vi börjar dock med lite information och bakgrund...

Vi på ValueTech hjälper ju som ni vet företag att stärka affärsnyttan och levererat kundvärde.

När vi genomför vår ValueTech-modell så är företagets medarbetare en viktig källa till nya insikter och vi mäter dessa insikter utifrån 10 perspektiv.


Ett av dessa perspektiv är hållbarhet


Ibland är våra kunder i början lite frågande till varför detta perspektiv är viktigt...

"vad har hållbarhet med affärsnytta och kundvärde att göra" - brukar kunden ibland fråga...


Ja, vid första anblicken så kanske inte det säljande bolagets hållbarhetstrategier och arbete direkt påverkar kundvärdet och affärsnyttan...

Vi tycker dock det motsatta det vill säga att hållbarhet i allra högsta grad är viktigt för ett företags strategi och att hållbarhetsfrågor på olika sätt ska genomsyra det operativa arbetet.


Vi är övertygade att när man bygger ett långsiktigt framgångsrikt företag så måste hållbarhetsfrågorna tas på största allvar och tydliga strategier omsätts i hands-on operativt arbete som gör skillnad på riktigt.


Det finns förutom lagar och regler mjuka krav som direkt påverkar organisation, affär och kundvärde.

Vår erfarenhet är att dessa mjuka krav runt hållbarhetsfrågor blir viktigare och viktigare. Många företag jobbar aktivt med dessa frågor och får bra effekt genom att involvera organisationen och ha en intern transparens i dessa frågor.

Dock är det många företag som inte kommit så långt med frågorna och riskerar att halka efter.


Generellt så blir vi människor mer och mer medvetna och intresserade av hållbarhetsfrågor och ser man till de yngre generationerna så är hållbarhetsfrågan en kritisk faktor när man väljer arbetsplats idag.


"Mer än hälften av alla svenskar mellan 18 och 35 år kan tänka sig att välja bort företag som de anser inte agerar hållbart" - Ungdomsbarometern och pr-byrån Jung Relations -


Risker om ni som företag INTE agerar med en tydlig hållbarstrategi

1. Ni som företag kommer med största sannolikhet minska ert levererade kundvärde om ni inte har en framåtlutad strategi och genomförande runt hållbarhet och miljöfrågor.


2. Ni kommer förmodligen framgent ha svårt att attrahera medarbetare i allmänhet och talanger från de yngre generationerna i synnerhet då dessa frågor är extra viktiga för dem.


3. Ni kommer på sikt att tappa delar av ert kundvärde då ni inte attraherar den bästa kompetensen - den kompetensen väljer kanske era konkurrenter istället som har kommit längre i dessa frågor.


4. Dina kunder kommer också på sikt med stor sannolikhet välja andra leverantörer som har en mer långgående strategi gällande hållbarhet då kunden på sin sida har press på sig från omvärlden att kravställa leverantörsledet.


Så det är egentligen ganska enkelt -

-Utarbeta en strategi och genomförande runt hållbarhet och miljöfrågor

-Involvera medarbetarna och deras tankar och insikter och låt arbetet genomsyra ert dagliga arbete

-Var transparent om hur ni arbetar och era målsättningar som företag i kommunikation runt bolaget, mot kunder, kandidater och andra intressenter.


Varför inte börja med att genomföra ValueTech-modellen där ni ser ert företags starka och mer utvecklingsbara sidor inom alla perspektiv som bygger kundvärde inklusive hållbarhet.

Det nya arbetssättet kommer alla tjäna på - ni som företag i form av stark utveckling i omsättning och lönsamhet, era medarbetare som jobbar på en framåtlutad, modern arbetsplats där de kan vara med på påverka, era kunder vars värde ökar med er leverans och sist men inte minst samhället i stort då er påverkan på miljö och omvärld minskar.


Läs gärna mer i länken från Swedish Scaleups som belyser ämnet från olika vinklar.

Där kan ni också hitta mer tips och idéer hur hantera och stärka just ert företag i dessa frågor.

Trevlig läsning hälsar teamet på ValueTech!

Tag gärna kontakt med oss om ni vill diskutera dessa frågor ytterligare eller om ni är nyfikna på hur vår modell fungerar och kan stärka ert företag.

info@valuetech.se - 0735 - 445 375

42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page