top of page

Förändring börjar med att förstå sig själv

Ständig förändring, digitaliseringsprojekt som avlöser varandra och disruptiva strategier för att nå större framgång. Hype eller verklighet?

Ja, att alla företag måste vara på tårna och förändra sig och sitt arbete är nog ganska tydligt för de flesta. I annan fall så riskerar man (företaget) att dö en långsam (eller snabb) och plågsam död....

Dock är vi inte säkra på att alla företag förstår sig själva INNAN man börjar en förändringsresa. Ibland känns det som att man driver förändring utan mål och mening för att förändringen i sig själv är ett sätt att visa beslutskraft och drivkraft genom.

Vi på ValueTech tror på ständig förändring eller förbättring som vi tycker är ett bättre beskrivande ord. Vi tror dock att alla projekt måste föregås av en analys av nuläget.


4 frågor bör man kunna svara på innan man startar ett projekt:

1) vilka är min organisations starka och svaga sidor kopplat till kundvärde

2) vilka är mina kunder och var är de på väg

3) vilka är de viktigaste områdena där vi ska prioritera förändring

4) vad vill vi åstadkomma med förändringen (som ger ökat kundvärde)


I ValueTechs process hjälper vi företag att analysera nuläget utifrån 10 perspektiv.

Resultatet blir ett nuläge på hur företagets affärskultur mår, alltid med ett ökat kundvärde i fokus.

Förståelsen om nuläget skapar en stark och stabil grund för att starta det viktiga förändringsarbetet, med rätt prioriteringar, rätt projekt som ger det önskade resultatet. Läs mer på ValueTech.se och starta ditt förändringsarbete med att förstå ditt företags nuläge.26 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page