top of page

Du som är chef och ledare i osäkra tider

Det enda vi vet om hösten är att vårt affärsläge är 100% osäkert. Allt kan hända! Vi kan ha en snabb återgång till det läget vi hade i början av 2020 eller så kan vi gå in i kvartal 3 med en andra våg av Corona-pandemin och återgång till ”lock-down” globalt igen. Allt däremellan är också möjligt och det hela är omöjligt att förutspå.


Hur kan du som chef och ledare agera i dessa tider med ovan spelplan?

Jag har en del erfarenhet av att leda i kris och jag skulle bygga mitt fundament i ledarskapet och kommunikationen ur en fördjupad dialog med medarbetarna om företagets affär.

Att inleda en tydlig dialog om vad som företaget gör och har gjort bra, vad som går att utveckla i affär och leverans till kund och i det värde vi skapar.


När du som ledare jobbar med detta som plattform så startar du 3 mycket viktiga processer:

1) Fokus flyttas från det jobbiga och osäkra och allt som är kopplat till Corona-pandemin till det som du, dina medarbetare och företag kan påverka för att förbättra er - oavsett hur hösten ser ut så är detta nyttigt och det är positiva processer för företaget att börja arbeta med och detta arbete kommer ni garanterat ha stor nytta av.


2) Medarbetarnas kunskap och kompetens kommer fram tydligt när du inleder dessa dialoger och ni når konkurrensfördelar genom medarbetardriven innovation. Framförallt insikter om hur företaget arbetar i processer mot kunden och hur ni skapar värde är oerhört värdefullt att få fram och ska sanningen fram så borde detta redan göras på alla något så när moderna arbetsplatser.


3) Det ni i ledningen tillsammans med medarbetarna beslutar er för att genomföra i form av förbättringsprojekt kommer bli hållbart då medarbetarna tydligt är med och både ”uppfinner” och ”utför” förbättringen vilket ökar engagemanget och tilliten till företaget då medarbetarna är med och driver företaget från ax till limpa – hattrick i win! (för kunden, medarbetaren och hela företaget).


Tipset är att i alla dialoger ni startar och processer ni synar, kopplar allt mot kundvärde och att ni undersöker vad ni idag som företag egentligen tillför för värde och upplevelse till era kunder.


Om du som chef och ledare i dessa osäkra och utmanande tider jobbar mot dessa 3 fokus samt inkluderar medarbetarnas insikter och innovation mot levererat kundvärde så är jag övertygad om att ni kommer förbereda er på bästa sätt oavsett vilken verklighet vi kommer leva i framöver.


Många företag använder ValueTechs affärskulturanalys för att mäta nuläget i affärskulturen utifrån medarbetarnas insikter och på så sätt kunna starta rätt prioriterade processer för hållbara förändringar.


ValueTechmodellen i korthet:

Steg 1: Analys av nuläge i affärskulturen med hjälp av medarbetarnas insikter. Hur arbetar vi idag mot kund för att skapa rätt värde och upplevelse. Vi mäter utifrån 10 perspektiv som direkt eller indirekt påverkar kundvärdet


Steg 2: Vi genomför en kort Workshop med ledningsgruppen för att gå igenom resultat + prioritera rätt projekt. Vi går igenom resultat och analys och hittar alltid saker att förbättra. Många gånger ser vi väldigt överraskande resultat som blir en viktig ögonöppnare för ledningsgruppen.


Steg 3: Företaget genomför prioriterade projekt för att nå ökat kundvärde, tillväxt och lönsamhet. Här genomför vi projekten som valts ut i workshopen. Projekten kan ledas av företagets egna medarbetar eller ValueTechs affärskonsulter.


Vill du veta mera gå till ValueTech.se På vår hemsida hittar du också information om vår nya tjänst ValueTalk. Genom ValueTalk så kan du få coachande mentorskap genom någon av våra erfarna affärskonsulter. En sådan dialog kanske kan hjälpa dig som chef och ledare i den tid vi är i nu?


Erik Engström är grundare och affärskonsult på ValueTech och själv en erfaren chef och ledare inte minst i kris och förändring. Du når Erik på erik@valuetech.se eller 0735-445 37542 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page