top of page

Drygt ett år har gått!

Uppdaterat: 25 juni 2020

ValueTech har nu funnits på nätet under sitt första år och har genomgått en stor utveckling. Vi har under året lanserat flera produkter som tillsammans bygger en holistisk bild för företag inom affärskulturområdet. Och vi har skapat insikter och kundnytta för många miljoner kronor.


Vår målsättning var att skapa ett företag med starka värderingar och en tydlig målbild om vad vi vill uppnå för våra kunder. Att lova företagare, styrelser och ledningsgrupper att vi skall hjälpa dem synliggöra de dolda tillgångar som finns gömda i deras affärskultur är en stor och viktig uppgift.

Hur kopplar man kulturen till intäkten?

Vi har börjat förstå vad citatet ”Culture eats strategy for breakfast” betyder i verkligheten eftersom vi gjort kopplingen mellan kultur och intäkt till vår kärnverksamhet. Kulturen är allt vi gör, allt vi är, allt vi tycker och säger. Affärskultur är företagskultur med kundperspektiv vilket innebär att vi kopplar den direkta företagskulturen till intäkten och i slutändan lönsamheten.

En klok person sa;

–”För att kunna göra en korrekt analys behöver man ett korrekt nuläge”, med myndig röst. Och när vi ser medarbetarnas insikter så blir det tydligt hur lyxigt det är för en ledning eller styrelse att få arbeta med ett relevant nuläge att skapa samsyn runt. Man behöver inte vara överens om vägen men med ett nuläge så blir skapandeprocessen mycket enklare.

Hur skapar man insikt runt kundvärdet?

ValueTech startade med affärskulturanalysen som sedan fick en tvillingprodukt som specialanpassades till ”Retail!” och kort därefter började ytterligare produkter skapas med olika inriktning. Så sent som förra månaden lanserade vi ”ValueTalk” för ledare och chefer som just nu inte behöver hela affärskulturanalysen men som vill ha ett coachande mentorskap med kundfokus att ”provtänka” tillsammans med. Ibland enskilt men även i grupper där medlemmarna kan vara i samma bolag men även från olika bolag.

Efter ett antal affärskulturanalyser genomförda i olika branscher får vi ofta frågan om hur vägen till insikt ser ut. Insikt om hur viktigt det är att alla i företaget är involverade i kundvärdet men också hur kund fokuserad man är i sina strategier, processer och mål. Och det korta svaret är att ställa frågor inom ämnet. Antingen ställer man frågorna i en ”pulsmätning” eller genom att genomföra en hel affärskulturprocess där man genomlyser hela företagets kundfokus.

Drivkraftens intåg i affärskulturen

Under slutet på 2019 fick vi indikationer på att vårt frågebatteri som vår datadrivna analys består av har den kvalité som krävs för att med relativt enkla medel beräkna svarens positiva eller negativa drivkraft för individen.

Redan vårt första uppdrag visar det sig hur en drivkraftsanalys kan vända upp och ner på beslutsprocessen. Våra 10 perspektiv ger ett egenskattat nuläge om hur kundfokuserade våra medarbetare är. Med en drivkraftsanalys kopplad till detta resultat kan vi även se vilka perspektiv som driver företaget och vilka kulturprocesser utöver de vanliga processerna som behöver belysas för att optimera kundfokus och därigenom i slutändan intäkten och lönsamheten. En hissnande upplevelse när man inser att drivkrafterna på företaget inte är de man tänkt sig, eller tvärt om.


Idag pratar vi mycket insikter och drivkrafter då världen snabbt förändras. Företag och företagsledare har idag inte tid och råd att ta felaktiga beslut i en snabbrörlig situation. Världen är transparent och alla felbeslut påverkar verksamheten, kunderna och medarbetarna på ett väldigt direkt sätt. Och medarbetarna vill vara en del av besluten. Men med upp till 5 arbetsplatsgenerationer på samma arbetsplats så är det en stor risk att man förlorar någon grupp i en beslutsprocess då man helt enkelt inte vet hur man skall kommunicera mot dem.

Framtiden

Nuläget är kritiskt för både människor, företag och samhällen och framtiden är svår att säga något om men vår vision att hjälpa företag att upptäcka de dolda tillgångarna i verksamheten kommer kvarstå. Vår strävan efter en hållbar förändring där vi hjälper företag och företagare att snabbt få insikter som skapar intäkter, ett hållbart företag och en arbetsplats som genomsyras av drivkraft och kamratskap med både chefer, kollegor och kunder.


Vi har som mål att bygga ValueTechs varumärke ”Powered by ValueTech” till något som fler företag inser fördelen med. Skapa arbetstillfällen för fler konsulter och hitta nya vägar för affärskulturen att stödja verksamheter.

Är du intresserad av att följa med oss på resan så tveka inte att kontakta oss på våra sociala medier, via mail eller telefon, eller helt enkelt kom förbi på en fika.


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page