top of page

CSR, samhällsengagemang och hållbarhet

Enkelt uttryckt handlar hållbart företagande om att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang som går hand i hand och genomsyrar alla delar av företagets verksamhet precis som affärs- och företagskultur.


För att ett företag skall anses som hållbart över tid behöver alltså alla delar av verksamheten involveras och samverka i sin helhet. Det innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden, sunda affärer och kundfokus men också respekt för bland annat rättigheter och anpassade affärsmodeller.


-"Det är viktigt att utgå ifrån den egna verksamheten i hållbarhetsarbetet. Engagera sig, prioritera och ta ansvar utifrån företagets förutsättningar och verksamhet. I grunden ligger att företaget ser sin påverkan på samhällsutvecklingen och tar kontroll över, och är transparent med, riskerna i hela sin värdekedja. Det upp till dig och ditt företag att urskilja vad ditt företag behöver göra och hur ni ska arbeta." som Företagarna utrycker det om ämnet.


-"Nyckeln till ett hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen, det vill säga hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras, och hur varor eller tjänster kommer kunden tillgodo." källa: verksamt.se

I den affärskulturanalys som vi genomför som en del i "ValueTechmodellen" frågar vi medarbetarna om deras insikter utifrån 10 perspektiv. Alla perspektiven har fokus på hur man skapar och levererar kundvärde direkt eller indirekt. I och med att modellen tar in insikterna från medarbetarna som har ovärderlig kunskap om allt som händer i företaget skapas tillit och alla medarbetare blir inkluderade i vilka prioriteringar företaget gör och kan därigenom säkerställa att samtliga delar i företaget kan samverka runt samma nulägesbild.


Det är vad vi kallar hållbart företagande.


ValueTech kommer att deltaga på konferensen "Hållbart företagande och ledarskap" den 3-4 mars som går av stapeln på Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm. Följ med oss och bli inspirerad av alla talare och mingla med övriga gäster. ValueTech har deltagit på NowBiz event förut och kan verkligen rekommendera ett besök. Mycket proffsigt upplägg med intressanta talare inom ämnet, samtidigt en avslappnad och trevlig atmosfär som inbjuder till minglande och många intressanta möten och insikter.

12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page