top of page

”Chefer och ledare visar alltid ett stort engagemang för kunder och affärer”

När vi träffar företag och företagare inom olika branscher så är naturligtvis en av de första frågorna hur vår modell är utformad. Finns det någon forskningsbakgrund eller liknande som ligger till grund för modellen?


Och det ligger massor av forskning, erfarenhet och sammanställningar bakom ValueTech:s modell men den har inte som syfte att vara akademisk eller forskningsbaserad utan ett hjälpmedel att synliggöra de dolda tillgångarna i företagets struktur och kultur.


Och det är i workshopen vi uppnår magi!


De 10 perspektiv som vi arbetar med har noga utarbetats i samarbete med 3 referensgrupper för att säkerställa att resultatet visar ett spektrum av lika delar mjuka som hårda värden samt kortsiktiga och långsiktiga mål. Om du börjar fundera på hur du hinner reflektera i vardagen över framtiden så finns det en möjlighet att man inser hur ”NU fokuserad” man vanligtvis är. Här finns massor av insikter att göra för att skapa hållbara företag.


I veckan så är det Nowbiz evenemang "Hållbart ledarskap och företagande" där ValueTech är en av partnerna. Ett proaktivt arbetslivsarbete driver lönsamhet. Företag som prioriterar ett förebyggande arbetsmiljöarbete och ett hållbart arbetsliv med en helhetssyn har betydligt högre vinstmarginal än företag som jobbar mer reaktivt. Kopplingen är tydlig och kopplingen till affärskultur är ännu tydligare.


Hoppas vi ses där!

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page