top of page

Chefens svåraste arbetsuppgift

Vad tycker du? Är chefens svåraste arbetsuppgift……


  • De svåra och ibland mycket känsliga samtalen man har med sina medarbetare?

  • Eller kanske att rekrytera rätt person och att man som chef ibland måsta avsluta en medarbetare?

  • Är det kanske långa och tunga förhandlingar med kunder och leverantörer?

  • Tycker du kanske att budgetarbetet och att hålla full kontroll på ekonomin, är den svåraste uppgiften?

  • Eller är chefens svåraste uppgift att leda sin ledningsgrupp med eget starkt driv och coachande, entusiasmerande ledarskap?

  • Är den svåraste uppgiften att dag och natt tvingas tampas med företagets konkurrenter som gör allt för att vinna över era kunder med allehanda metoder?

  • Eller är den största utmaningen för en chef och ledare idag att leda en organisation och tillgodose allas intressen, exempelvis ägarna, facket, medarbetarna, de direkt-rapporterande, övriga medarbetare, kunder, leverantörer och partners….alla på samma gång, på olika sätt och på kort och lång sikt…..


Alla chefens arbetsuppgifter som vi nämner ovan är väldigt viktiga och självklart mycket tidskrävande och rejäla utmaningar men den vi anser är klar etta på ”chefens svåraste arbetsuppgift"-listan är istället denna….


Att göra rätt prioriteringar

Utmaningen att som chef och ledare skapa sig rätt beslutsunderlag för att kunna göra rätt bedömning av nuläget och därmed fokusera och prioritera rätt uppgifter – det anser vi vara det som i dagens affärsliv är den största utmaningen och därmed chefens svåraste arbetsuppgift.

Exempelvis - vad ska jag som chef och ledare fokusera på just nu i vår organisation dvs vad ger bäst ROI i nuläget. Hmmm, hur ska jag kunna veta hur jag ska prioritera, jag kanske inte ens vet nuläget….

Så om inte jag som chef vet vad nuläget är i mitt företag och organisation, hur ska jag då kunna leda mina direktrapporterande så att de fokuserar på rätt uppgifter när de leder sina team med resultatet att vårt företag utvecklas med ökat kundvärde och når tillväxt och god lönsamhet med de resurser vi har idag? Detta dilemma tror vi är alla chefer och ledares största utmaning idag.Att analysera nuläget i affärskulturen och ge din ledningsgrupp ett underlag från vilket man ser vilka starka och svaga sidor man har på företaget, alltid utifrån värde till kund, blir ett mycket slagkraftigt verktyg för göra rätt prioriteringar och därmed utveckla företaget på bästa sätt.


När ni tillsammans med ValueTech genomför en nulägesanalys av er affärskultur

ger resultatet ett affärskulturvärde som visar hur just ert företag jobbar med att öka kundvärdet i affärskulturen utifrån 10 perspektiv. Tillsammans går vi igenom resultatet i en effektiv workshop och resultatet blir att er ledningsgrupp har ett nuläge att använda som beslutsunderlag för att göra rätt prioriteringar.48 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page