top of page

Är du datadriven?

I en värld där beslut allt mer tenderar att komma ur AI-baserade eller logaritmbaserade system så förändras kanske förutsättningarna för oss beslutsfattare att skapa långsiktiga strategier och kortsiktiga planer.


Hur menar vi då?


Om du i vanliga fall tenderar att gå på den vältrampade stigen med årshjul där man följer den klassiska strukturen med till exempel mål, handlingsplaner och budgetar kopplat till strategier. Oändliga möten med PowerPoints som skall förstärka eller belysa olika vinklar på verksamhetens styrkor och svagheter. Grupper eller enskilda individer bedömer utifrån sin bästa förmåga omvärldens förändringar och skapar material för att vinna en vinkel. Målgången kommer när man på en kick-off eller liknande äntligen får berätta vad allt detta resulterar i. Målet, de kommande vägvalen och beräknad belöning för både bolaget och alla inblandade. Strålande! Vi gör som vi alltid gjort och får ungefär samma resultat som vi alltid fått.


Vad händer när det finns ett överlägset faktaskikt över det nu ledande beslutsskiktet? Ett skikt som har all data, hela tiden. Som på några sekunder i sämsta fall kan göra en klassisk bedömning om vad som på både lång och kort sikt är de bästa vägvalen. Och vad händer i företaget när detta kan ske dagligen. Eller till och med per timma. Eller live, baserat på levande data.


Om vi kan få levande data att visa vad som är kortsiktigt och långsiktigt den bästa vägen för att till exempel skapa lönsamhet, kommer vi få mer tid att påverka och arbeta med kundupplevelsen? Kommer kunderna att öka sitt krav på kundvärde och kundupplevelse?


Vi på ValueTech tror att kundupplevelsen är det viktigaste som finns och i en framtid där de ekonomiska analyserna kan göras live så kommer ett modernt företag med ett modernt ledarskap ha mycket mer tid åt att skapa ännu mer anpassade kundupplevelser för sina kunder. Det kommer gå mycket snabbare för en kund att få en anpassad tjänst eller produkt om det är vägen framåt till lönsamhet. Och man kommer lägga mer tid och energi på att mäta det egenupplevda kundvärdet och kundnyttan både internt som externt.


Vi på ValueTech är även starka ambassadörer för medarbetarnas kunskap och insikt om det egna företagets starka och svaga sidor och hur dessa påverkar kundvärdet. Det går att mäta och det bör mätas regelbundet.


När du nu, eller inom kort, har mer tid för just kundupplevelsen när vi inte behöver lägga massa tid på PowerPoints så kan vi tipsa om 3 områden där personalen har massor av insikter;


1) Företagets mål och uppföljningsprocess

2) Företagets vision och långsiktiga plan

3) Mångfald och hållbarhet


Om du är intresserad att läsa mer om detta så finns mycket mer information här på ValueTechs blogg runt ämnet. Fråga medarbetarna. Var nyfiken på insikterna och ge dig hän att skapa världens bästa kundupplevelse och kundnytta.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page